Chúng tôi là một nhóm nhỏ các bạn trẻ muốn đưa đến một làn gió mới trong việc học hỏi kiến thức bằng / thông qua tiếng Việt.

Chúng tôi hoạt động hoàn toàn phi chính trị và phi lợi nhuận.

Với phương châm làm việc đời thực, 22l5 là một trang mở đăng tải các bài viết và sách báo có ích. Nội dung của trang tránh sa đà vào các chủ đề thuần túy hàn lâm salon, hoặc quá chuyên sâu hay vụn vặn vào một vấn đề học thuật nhỏ mà không có giá trị thực tiễn.

22l5 | lehaison13@gmail.com

Một số thành viên:
Lê Hải Sơn
Đỗ Trung Tiến

Trang web được thiết kế sử dụng Ghost với giao diện tùy biến dựa trên Ghostium.