Những nhà toán học lớn bàn về thi toán và thiên tài của tác giả multifoliaterose dịch từ: https://www.lesswrong.com/posts/EdFDwjsLNpgtTMJAp/great-mathematicians-on-math-competitions-and-genius Như tôi có đề cập ở trong Những người được…

Dịch từ bài viết của Francesca Melandri, 27 tháng 3 năm 2020 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/a-letter-to-the-uk-from-italy-this-is-what-we-know-about-your-future Thử gửi Vương quốc Anh từ Ý: đây là những gì chúng tôi biết…

Khoa học bắt chước thần thánh(*) Dịch từ Cargo Cult Science của Richard P. Feynman (Nobel Vật lý 1965) (*): Cargo Cult Science: Tạm dịch là khoa học bắt chước thần thánh, chỉ các hoạt động…

Dịch từ bài viết của Ada Hegerberg, www.theplayerstribune.com, 16 tháng 12 năm 2018 https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/ada-hegerberg-not-here-to-dance Đây là câu chuyện về buổi tối đẹp nhất trong suốt cuộc đời…

Lĩnh vực này tiếng Anh gọi là Natural Language Processing. Đây là mục chính sẽ chỉ sang các bài con nói về các vấn đề có liên quan Chia tách từ: Nói về vấn đề…

Lời dẫn: Chia tách từ là vấn đề của tiếng Việt, tiếng Trung và một số tiếng khác. Một câu viết thông thường trong tiếng Việt là một chuỗi các tiếng (cũng gọi là các…

[1]   Paul Boersma and David Weenink. Praat: doing phonetics by computer [computer program], http://www.praat.org, 2016. [2]   Daniel Povey, Arnab Ghoshal, Gilles Boulianne, Lukas Burget, Ondrej Glembek, Nagendra Goel, Mirko Hannemann, Petr Motlicek,…

[tiếp] [trước] [mục lục] “Tiếng vĩ cầm réo rắt, tiếng dương cầm du dương” Hồi trẻ, thầy vật lý dạy sự khác biệt là do âm sắc. Sự khác biệt có thể thấy rõ khi…

[tiếp] [trước] [mục lục] “Ca sĩ này giọng cao vút” Khi nói đến độ cao thấp là nói đến việc ta cảm nhận tiếng nói trong miền tần số. Giọng trẻ con cao vút, giọng…