Dịch từ bài viết của Ada Hegerberg, www.theplayerstribune.com, 16 tháng 12 năm 2018 https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/ada-hegerberg-not-here-to-dance Đây là câu chuyện về buổi tối đẹp nhất trong suốt cuộc đời…

Lĩnh vực này tiếng Anh gọi là Natural Language Processing. Đây là mục chính sẽ chỉ sang các bài con nói về các vấn đề có liên quan Chia tách từ: Nói về vấn đề…

Lời dẫn: Chia tách từ là vấn đề của tiếng Việt, tiếng Trung và một số tiếng khác. Một câu viết thông thường trong tiếng Việt là một chuỗi các tiếng (cũng gọi là các…

[1]   Paul Boersma and David Weenink. Praat: doing phonetics by computer [computer program], http://www.praat.org, 2016. [2]   Daniel Povey, Arnab Ghoshal, Gilles Boulianne, Lukas Burget, Ondrej Glembek, Nagendra Goel, Mirko Hannemann, Petr Motlicek,…

[tiếp] [trước] [mục lục] “Tiếng vĩ cầm réo rắt, tiếng dương cầm du dương” Hồi trẻ, thầy vật lý dạy sự khác biệt là do âm sắc. Sự khác biệt có thể thấy rõ khi…

[tiếp] [trước] [mục lục] “Ca sĩ này giọng cao vút” Khi nói đến độ cao thấp là nói đến việc ta cảm nhận tiếng nói trong miền tần số. Giọng trẻ con cao vút, giọng…

[tiếp] [trước] [mục lục] “Nói nhỏ quá, nói to lên tí đi” Tai người cảm nhận độ to nhỏ khác nhau ở những tần số khác nhau. Tham số cường độ theo cách tính cơ…

[tiếp] [trước] [mục lục] Đặc tính tiếng nói Tiếng nói người cũng như tiếng kêu con vật, tiếng nước chảy, tiếng quạt kêu nhìn từ góc độ vật lý là sóng âm thanh lan truyền…

[tiếp] [trước][mục lục] Tổng quan hệ thống xử lý tiếng nói Hệ thống xử lý tiếng nói ở đây được dùng nôm na để chỉ một hệ thống dùng tín hiệu tiếng nói làm…