Posts tagged with văn hóa


Dịch từ bài viết của Francesca Melandri, 27 tháng 3 năm 2020 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/a-letter-to-the-uk-from-italy-this-is-what-we-know-about-your-future Thư gửi Vương quốc Anh từ Ý: đây là những gì chúng tôi biết…

Dịch từ bài viết của Ada Hegerberg, www.theplayerstribune.com, 16 tháng 12 năm 2018 https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/ada-hegerberg-not-here-to-dance Đây là câu chuyện về buổi tối đẹp nhất trong suốt cuộc đời…