[tiếp] [trước] [mục lục]

“Nói nhỏ quá, nói to lên tí đi”

Tai người cảm nhận độ to nhỏ khác nhau ở những tần số khác nhau. Tham số cường độ theo cách tính cơ bản không tính tới điều này. Do vậy cường độ không phản ánh hoàn toàn độ to nhỏ nhưng là độ đo tốt để bắt đầu. Trong một khoảng thời gian, giả sử ta lấy được N mẫu thì cường độ I có thể được ước lượng như sau:

PIC

Cường độ thường được đo bằng decibel, nghĩa là trong thang log, tương ứng với việc sử dụng log(I).


PIC

Biểu đồ 2.2: Cường độ với Praat [1]


Trên hình vẽ 2.2, ta có thể thấy đường màu xanh ở phía dưới là cường độ trong từng khoảng thời gian ngắn của tín hiệu tiếng nói của tôi được đo bằng decibel. Xin được khuyến khích người đọc tải ứng dụng Praat [1] và thử chơi với tiếng nói của mình. Ở phần sau ta sẽ thấy Praat không chỉ chỉ cho ta thấy cường độ mà còn là nhiều thứ thú vị khác.


[tiếp] [trước] [mục lục]