[sau] [trước] [lên mức trên]

Trong phần một, ta đã giới thiệu khái niệm cơ bản về thu nhập và về vốn, và ta đã trình bày những giai đoạn chính của sự tăng trưởng sản lượng và thu nhập kể từ Cách mạng công nghiệp.

Trong phần hai này, ta sẽ tập trung vào tiến trình của dự trữ vốn, dưới góc độ tổng khối lượng dữ trữ vốn - như được đo lường qua tỉ số vốn/thu nhập - và dưới góc độ các loại tài sản khác nhau cấu thành nên vốn, các loại tài sản mà bản chất đã thay đổi một cách sâu sắc kể từ thế kỉ 18. Ta sẽ nghiên cứu những dạng tài sản khác nhau (đất đai, bất động sản, máy móc, doanh nghiệp, phiếu góp vốn, giấy ghi nợ, chứng chỉ, gia súc, hoặc tài nguyên thiên nhiên v.v) và sự phát triển của chúng trong lịch sử, bắt đầu bằng trường hợp Liên hiệp Anh và Pháp, hai nước ta có số liệu tốt nhất trong giai đoạn dài. Nhưng trước tiên hãy tạt qua văn chương hai nước này, đó là một bài nhập môn rất hay về vấn đề tài sản.

Bản chất của tài sản: từ văn học đến thực tế
 Những biến thái của đồng vốn tại Liên hiệp Anh và Pháp
 Độ lớn và sự giảm sút của vốn ngoài nước
 Thu nhập và tài sản: một vài số độ lớn
 Của cải công cộng, của cải cá nhân
 Tài sản công cộng trong lịch sử
 Liên hiệp Anh: nợ công cộng và sự tăng cường vốn cá nhân
 Ai được lợi từ nợ công cộng?
 Những bất trắc trong phép tương đương kiểu Ricardo
 Nước Pháp thời sau chiến tranh: chủ nghĩa vốn mà không ai có vốn

[sau] [trước] [lên mức trên]